Kultura

Pagkamatinuoron

Ang pagkamatinud-anon mao ang atong gigikanan sa pagtrabaho. Ang pagkamatinuoron mahimong makaamot sa reputasyon sa mga tawo ug pag-uswag sa industriya.

Ang kalidad

Ang kalidad naglakip sa kalidad sa tawo, kalidad sa produkto ug kalidad sa negosyo. Kini ang panugod sa kantidad ug dignidad.

Kakugi

Ang "kakugi" nagtumong sa pagkugi ug paglihok. Kini ang kanunay namon nga pagtrabaho.

Pag-uswag

Ang pagkahibalo sa "Kadtong wala magbag-o pagwagtang" giaghat ang mga empleyado sa Guosheng nga magpadayon sa padayon nga pagbag-o.